SOCIAL MEDIA MARKETING

Pratite vašu publiku!

Sa sigurnošću se može reći da su društvene mreže trenutno najjači medijum povezivanja Vašeg brenda i publike. Kao takve, predstavljaju idealno mesto za podizanje svesti o Vašem brendu, reklamiranje Vaših proizvoda i usluga i izgradnju prisnijeg odnosa sa vašom publikom.

 

Proces marketinga na društvenim mrežama je kompleksan i, ako je pravilno urađen, donosi dobre i vidljive rezultate. Kompletan preces sastoji se iz sledećih segmenata:

  • Definisanje ciljeva,

  • Analiza tržišta i konkurencije,

  • Kreiranje strategije i njeno sprovođenje,

  • Praćenje rezultata, optimizacija i održavanje.